График и проект на дневен ред за заседанията на ПК на ОбС през м.XI.2009г.

На 30 октомври /петък/ беше проведен Председателски съвет, на който бе определена датата и часа за следващото заседание на ОбС - 11.11.2009г. /сряда/ от 13.30 часа. На заседанието също така беше определен графикът за провеждане на заседанията на пост.комисии.

03 ноември 2009г. /вторник/
17 00 часа - ПК „УТСГВСЕ”
 1. Предоставяне на информация за проектите, с които кандидатства Община Дряново.
  Вносител: Николай Марков – общински съветник.

  
04 ноември 2009г. /сряда/

17 00 часа - ПК „ОКМДСТ”

 1. Предоставяне на информация за проектите, с които кандидатства Община Дряново.
  Вносител: Николай Марков – общински съветник.

17 30 часа - ПК „ФИП”
 1. Предоставяне на информация за проектите, с които кандидатства Община Дряново.
  Вносител: Николай Марков – общински съветник.
 2. Предоставяне на информация за делата, по които страна е Община Дряново.
  Вносител: Николай Марков – общински съветник.
 3. Продължаване срока на Договора за управление на „ОМБАЛ–Дряново” ЕООД.
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Отложен с Реш.335 от 15.10.2009г. за следващото заседание на ОбС!
  Изпратено
  е писмо до Управителя на общ. болница за изготвяне към дата 30.09.2009г. на акт.баланс, отчет за приходите и разходите, справка за задълженията, справка за вземанията, справка за водени дела.
 4. Писмо от Кмета на община Трявна за съфинансиране на дейностите по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група (МИГ) на територията на общините Трявна и Дряново”
  /за становище/
 5. Писмо от „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД – главен изпълнител на „Лукойл България” ЕООД за представяне на документи във връзка с изграждането на обект Бензиностанция, АГГС и Търговска сграда Лукойл.
  /за информация/
 
 

05 ноември 2009г. /четвъртък/
16 30 часа - ПК „ОбАОбРС”
 1. Декларация от Пенчо Рашков, координатор за Габровска област на НКМ „Защита на животните” отн. създаване на приют за бездомни животни и санкциониране на хората, които изхвърлят животни на улицата.
  /за становище/
 2. Предоставяне на информация за делата, по които страна е Община Дряново.
  Вносител: Николай Марков – общински съветник.
 3. Предоставяне на информация за проектите, с които кандидатства Община Дряново.
  Вносител: Николай Марков – общински съветник.
 17 00 часа - ПК „ЗСДЖН”
 1. Предоставяне на информация за проектите, с които кандидатства Община Дряново.
  Вносител: Николай Марков – общински съветник.
 2. Продължаване срока на Договора за управление на „ОМБАЛ–Дряново” ЕООД.
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Отложен с Реш.335 от 15.10.2009г. за следващото заседание на ОбС!
  Изпратено
  е писмо до Управителя на общ. болница за изготвяне към дата 30.09.2009г. на акт.баланс, отчет за приходите и разходите, справка за задълженията, справка за вземанията, справка за водени дела.
 3. Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” гр. Габрово на 16.11.2009г. /понеделник/
  Изготвяне на проект за решение за упълномощаване на представителя на Община Дряново в ОС на акционерите?
 4. Молби за отпускане на еднократно помощи за новородени
 
 
Графикът е качен в раздел МАТЕРИАЛИ, подраздел КОМИСИИ , където се актуализира до деня на провеждане на заседанията.


2009-10-30 17:09:19