Дневен ред за тържественото заседание на ОбС-Дряново на 15.10.2020г от 17.00 часа, Протокол №21

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-27/08.10.2020г.


ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54 и чл.55 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 15.10.2020г (четвъртък) от 17 00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Връчване на Удостоверения за присъдено звание:

-      ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Любомир Димитров;

-      ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на инж. Никола Йорданов;

-      ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Николай Колев;

-      ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО - посмъртно на инж. Фильо Джагаров.

2.   Връчване на ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ за принос в развитието на образованието.

Заседанието ще се проведе в Ритуалната зала на Община Дряново или, при добри метеорологични условия, на открито пред паметника „Майка България“ до Община Дряново.

Заседанието да се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19.


С уважение, /п/

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2020-10-09 11:56:51