Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 17.02.2021г от 16.00 часа, Протокол №29

  

На 17.02.2021г (сряда) от 16 00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Дряново чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в извънредното Общо събрание на акционерите свикано с Покана с изх.№РД-02-199/19.01.2021г (2100-1/04.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

Покана за извънредното заседание на ОбС-Дряново (Протокол 29)

 

Материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново (Протокол 29)


2021-02-15 13:21:16