Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 10.03.2021г от 16.00 часа, Протокол №31

На 10 март 2021г (сряда) от 16 00 часа ще се проведе извънредно заседание на ОбС-Дряново, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижима културна ценност „Лафчиева къща“ (вх.№3900-2/04.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

ПОКАНА за 31-вото заседание на ОбС-Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за 31-вото заседание на ОбС-Дряново

 


2021-03-08 14:08:15