Дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 19.07.2021г от 14.00 часа, Протокол №39

 На 19 юли 2021г (понеделник) от 14 00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Промяна бюджета на Община Дряново във връзка с окончателно разплащане на дейности по проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново“ (вх.№6200-119/15.07.2021г)
Вносител
: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

Заседанието ще се проведе от разстояние чрез платформата Google Meet при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.


2021-07-23 13:26:58