Дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 13.08.2021г от 14.00 часа, Протокол №41

 

 

На 13.08.2021г (петък) от 14 00 часа чрез платформата Google Meet ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Дряново - дом на традиционни изкуства“ („Dryanovo – place of traditional arts”)  по ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“, ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021г (вх.№0700-85/11.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

ПОКАНА за 41-вото заседание на ОбС-Дряново на 13.08.2021г

 

МАТЕРИАЛИ за 41-вото заседание на ОбС-Дряново на 13.08.2021г

 


2021-08-12 12:18:33