Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 12.10.2021г от 15.00 часа, Протокол №44

  

На 12.10.2021г (вторник) от 15 00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Удължаване договор за кредит 1216/03.12.2020г, сключен с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД (вх.№0700-84/08.10.2021г)
Вносител
: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

ПОКАНА за 44-тото заседание на ОбС - Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за 44-тото заседание на ОбС - Дряново


2021-10-08 16:54:51