Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 13 октомври 2021г извънредно заседание на съвета

 

Решение №415 от Протокол №44/12.10.2021г на Общински съвет – Дряново

                                    

Дата на публикуване: 13.10.2021г.


2021-10-13 13:42:03