График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. октомври 2021г

 

----------------------------------

 

22 октомври 2021г, петък, 14:00 часа

Тържествено заседание на Общински съвет - Дряново

 

----------------------------------

 

Заседания на постоянните комисии

/Заседания от разстояние чрез платформата Google Meet/

19.10.2021г, вторник, 14:00 часа

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

ПК Общинска администрация, обществен ред и сигурност

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

 

21.10.2021г, четвъртък, 14:00 часа

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“ и

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

 

----------------------------------

 

Заседание на Общински съвет – Дряново

28.10.2021г, четвъртък, 14:00 часа

/Присъствено заседание

или от разстояние чрез платформата Google Meet/

----------------------------------

График за заседанията и опис на материалите, докладвани на Председателксия съвет на 12.10.2021г.


2021-10-13 13:51:15