Дневен ред и материали за тържественото заседание на ОбС-Дряново на 22.10.2021г от 14.00 часа, Протокол №45

 

На 22.10.2021г (петък) от 14 00 часа ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет - Дряново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Връчване на Удостоверения за присъдено звание:

-      ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Маринела Нинева;

-      ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Стоян Владков;

-      ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Валери Димитров;

-      ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Валентин Велчев;

-      ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Дабко Дабков.

2.   Връчване на ПОЧЕТЕН МЕДАЛ И НА ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ за принос в развитието на музейното дело и културата, обществената дейност и за развитието на образованието.

Заседанието ще се проведе на открито пред паметника „Майка България“ до Община Дряново, а при лоши метеорологични условия - в Ритуалната зала на Община Дряново, при спазване на въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19.

 

ПОКАНА за тържественото заседание на ОбС-Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за тържественото заседание на ОбС-Дряново


2021-10-18 15:46:25