Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 16.05.2022г от 15.00 часа, Протокол №56

 

На 16.05.2022г (понеделник) от 15 00 часа, чрез видеоконференция с платформата Google Meet, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Определяне на представител на Община Дряново за участие в комисия за изработване на областна здравна карта за област Габрово (вх.№0400-54/10.05.2022г)
Вносител:
Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.

 

 

ПОКАНА за извънредното заседание на ОбС-Дряново

 

 

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС-Дряново


2022-05-11 16:53:52