Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 23.05.2022г от 16.00 часа, Протокол №57

 

На 23.05.2022г (понеделник) от 16 00 часа в Заседателната зала на Община Дряново ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Габрово, насрочено за 30 май 2022г (вх.№5800-113/17.05.2022г) /Във връзка с Покана с изх.№РД02-1752 от 11.05.2022г на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

 

ПОКАНА за 57-мото заседание на ОбС-Дряново

 

 

МАТЕРИАЛИ за 57-мото заседание на ОбС-Дряново

 


2022-05-20 14:27:37