Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 май 2022г заседание на съвета

 

Решения №№568-578 от Протокол №58/30.05.2022г на Общински съвет – Дряново

 

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №578/30.05.2022г изменения и допълнения)

 

 

Дата на публикуване: 06.06.2022г.


2022-06-06 16:56:09