Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 22.07.2022г от 14.00 часа, Протокол №60

 На 22.07.2022г (петък) от 14:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Ремонт баскетболно игрище в двора на ПГИ „Рачо Стоянов“ гр. Дряново“, за възстановяване на спортна площадка в дворното пространство на ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища, Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки“ (вх.№0700-86/18.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

Заседанието ще се проведе от разстояние чрез платформата Google Meet.

 

ПОКАНА за извънредното заседание на ОбС на 22.07.2022г.

 

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС на 22.07.2022г.2022-07-19 16:31:09