График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. септември 2022г

 

Заседание на Общински съвет – Дряново

29.09.2022г, четвъртък, 14:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново

 

Заседания на постоянните комисии във връзка с насроченото редовно заседание на Общински съвет – Дряново:

20.09.2022г, вторник, Заседателна зала

14:30 часа - ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“ и ПК Общинска администрация, обществен ред и сигурност

15:00 часа - ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

26.09.2022г, понеделник, Заседателна зала

15:00 часа - ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“ и ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“


2022-09-16 09:11:49