Заседания на постоянни комисии към ОбС-Дряново на 20 септември

 20.09.2022г, вторник, 14:30 часа, Заседателна зала

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“,

и ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 19.09.2022г, 16:00 часа/

1.     Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
За решение на ПК „ЗСДЖН“.

2.     Прекратяване на социалната услуга „Преходно жилище“ в село Радовци (вх.№1200-211/16.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

3.     Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия (вх.№0600-121/15.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Сигнал от Председателя на Фондация „Улични Сърца БГ“ до Кмета на община Дряново за спиране на приема на кучета в приюта на Фондацията до разрешаване на продължителен проблем във връзка с действията на членове на ловна дружинка срещу служители и доброволци на приюта (вх.№6200-100/29.08.2022г)

За становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Удостояване на Иван Вълков Колев със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0700-110/14.09.2022г)
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

20.09.2022г, вторник, 15:00 часа, Заседателна зала

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

Предварителен дневен ред:

/Последна актуализация: 19.09.2022г, 16:00 часа/

1. Удостояване на Иван Вълков Колев със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0700-110/14.09.2022г)
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2. Уточнение от BROBET LIMITED към Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№6200-84 от 21.07.2022Г по описа на Община Дряново (писмо с вх.№6200-84/15.09.2022г до Кмета на община Дряново и до Председателя на ОбС-Дряново)
За становище и предложение за решение: Кмета на община Дряново.
За становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.
- Във връзка с Решение №616 от Протокол №62/24.08.2022г на ОбС-Дряново.

 

МАТЕРИАЛИ за заседанията на постоянните комисии на 20.09.2022г /вторник/

-----------------------------

Заседание на Общински съвет – Дряново

29.09.2022г, четвъртък, 14:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново


2022-09-19 20:05:16