Дневен ред за тържественото заседанието на ОбС-Дряново на 20.10.2022г от 17.00 часа, Протокол №66

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-42/11.10.2022г.

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54 и чл.55 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 20.10.2022г (четвъртък) от 17 00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Връчване на Удостоверения за присъдено звание:

-      ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Цанка Съчкова;

-      ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Рачо Острев;

-      ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Иван Колев.

2.   Връчване на ПОЧЕТНА ГРАМОТА за принос в развитието на образованието.

Заседанието ще се проведе на открито пред паметника „Майка България“ до Община Дряново, а при лоши метеорологични условия - в Ритуалната зала на Община Дряново.

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

2022-10-12 11:04:53