Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 19.12.2022г от 15.00 часа, Протокол №69

 На 19.12.2022г (понеделник) от 15 00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Дряново от разстояние, чрез видеоконференция с платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Увеличаване на бюджета на КСУВХ гр. Дряново за 2022г в частта за капиталови разходи (вх.№6200-155/13.12.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

 

 

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 19.12.2022г


 


2022-12-15 09:16:49