Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 16.01.2023г от 14.00 часа, Протокол №71

 На 16 януари 2023г (понеделник) от 14 00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново. Заседанието ще се проведе от разстояние - чрез видеоконференция с платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД  за начина на гласуване в извънредното общо събрание на акционерите, свикано с Покана с вх.№2100-3/23.12.2022г (вх.№2100-3/23.12.2022г) /Покана с изх.№РД-02-3903 от 22.12.2022г на Изпълнителния директор на МБАЛ за провеждане на извънредно ОС на акционерите на 23.01.2023г./
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

 

ПОКАНА за извънредното заседание на ОбС-Дряново (Протокол 71/16.01.2023г)

 

 

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС-Дряново (Протокол 71/16.01.2023г)


 


2023-01-11 11:50:52