Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 16 януари 2023г извънредно заседание на съвета

Решения №№726-727 от Протокол №71/16.01.2023г на Общински съвет – Дряново

 

 

Дата на публикуване: 17.01.2023г.


2023-01-17 15:03:30