Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 21.03.2023г от 14.00 часа, Протокол №74

 На 21.03.2023г (вторник) от 14 00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряновочрез видеоконференция с платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Предложение с вх.№6200-33/07.03.2023г относно: Упълномощаване на представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в извънредно общо събрание на акционерите, свикано с Покана с вх.№6200-33/23.02.2023г /Покана на Изпълнителния директор на МБАЛ с изх.№РД-10-517 от 22.02.2023г за провеждане на извънредно ОС на акционерите на 27.03.2023г./
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

 

 

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС


 


2023-03-17 16:32:11