СПИСЪК на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово

 

СПИСЪК по чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт

на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели

за Окръжен съд – Габрово

/Съгласно Протокол №3 от 23.08.2023г на Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ, избрана с Решение №846 от 30.05.2023г на Общински съвет – Дряново/

 

В предварително обявените срокове няма подадени документи от кандидати за съдебни заседатели при определен брой от 3-ма съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово.

Дата на публикуване: 08.09.2023г.


2023-09-08 16:49:25