СПИСЪК на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Дряново

 

СПИСЪК по чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт

на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели

за Районен съд – Дряново

/Съгласно Протокол №3 от 23.08.2023г на Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ, избрана с Решение №846 от 30.05.2023г на Общински съвет – Дряново/

1.      Валентина Цвяткова – Заявление с вх.№2200-1147/26.07.2023г

2.      Иван Иванов - Заявление с вх.№2200-1255/15.08.2023г

3.      Христо Ангелов - Заявление с вх.№2200-1256/15.08.2023г

В предварително обявените срокове са подадени документи от 3-ма кандидати за съдебни заседатели при определен брой от 8 съдебни заседатели за Районен съд – Дряново.

Изслушването на кандидатите, съгласно чл.68а ал.1 от ЗСВ, ще се извърши в заседание на ОбС-Дряново през м. септември.

Дата на публикуване: 08.09.2023г.


2023-09-08 16:52:14