Тържествено заседание на ОбС-Дряново на 19.10.2023г

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-32/10.10.2023г.

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54 и чл.55 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 19.10.2023г (четвъртък) от 16 00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Връчване на Удостоверения за присъдено звание:

-    ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Анна Василева Йорданова;

-    ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Стефка Димитрова Игнатова;

-    ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Пенка Йовчева Иванова;

-    ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО - посмъртно на Недю Пенчев Щърков;

-    ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно на Горчо Колев Горчев;

-    ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно на Димитър Раев Димитров.

2.    Връчване на ПОЧЕТНИ МЕДАЛИ за изключителни заслуги за развитието на Дряново:

-    на Димитър Минчев Димитров;

-    на Любен Иванов Богданов;

-    на Димитър Рашков Долчинков – посмъртно.

3.    Връчване на ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ за принос в развитието на образованието на Ваня Досева Колева, Миглена Христова Антонова, Румяна Николаева Колева, Цонка Людмилова Христова и Христина Атанасова Вълева.

Заседанието ще се проведе на открито пред паметника „Майка България“ до Община Дряново, а при лоши метеорологични условия - в Ритуалната зала на Община Дряново.

 

С уважение, /п/

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2023-10-10 17:08:00