Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 23 октомври 2023г заседание на съвета

 

Решения №№931-935 от Протокол №85/23.10.2023г на Общински съвет – Дряново

 

 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2023г (актуализирана с приетото с Решение №933/23.10.2023г допълнение)

 

 

Дата на публикуване: 25.10.2023г.


2023-10-25 11:32:01