Заповед на Обл. управител за свикване на първо заседание на ОбС-Дряново, мандат 2023-2027, на 07.11.2023г

 На 7 ноември 2023г (вторник) от 16:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе първото заседание на Общински съвет – Дряново, мандат 2023-2027, свикано от Областния управител на област Габрово.

На заседанието ще положат клетва по чл.32 от ЗМСМА избраните общински съветници, кмет на община Дряново и кметове на кметства в община Дряново.

След полагане на клетвата новоизбраният общински съвет ще проведе избор на председател на Общински съвет – Дряново.

Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”.

Заповед на Областен управител


 


2023-11-02 15:15:32