Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 07 ноември 2023г заседание на съвета

 

Решение №1 от Протокол №1/07.11.2023г на Общински съвет – Дряново за избор на председател на общинския съвет.

 

                                    

Дата на публикуване: 08.11.2023г.

 


2023-11-08 14:22:17