Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 20.11.2023г от 16.00 часа, Протокол №2

На 20 ноември 2023г (понеделник) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 2-рото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Създаване на Постоянни комисии към ОбС – брой, предмет на дейност и числен състав. Утвърждаване на поименния състав и ръководството на Постоянните комисии към Общинския съвет – Дряново.
Докл.: Тодор Георгиев – председател на ОбС-Дряново.

2.    Избор на заместник-председател/и/ на Общински съвет – Дряново
Докл.: Тодор Георгиев – председател на ОбС-Дряново.

 

 

 

Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”.

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново на 20.11.2023г


 


2023-11-17 23:56:33