ПК ”Младежки дейности, спорт и туризъм”

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм” /ПК „МДСТ“/

(Създадена с Решение №2 от Протокол №2/20.11.2023г на ОбС-Дряново)

1. Пламен Обрешков – председател;

2. Иван Марев – секретар;

3. Александър Македонски – член;

4. Любомир Йорданов – член;

5. Тихомир Трифонов - член.


2023-11-23 15:43:01