ПК ”Образование, култура, библиотечна и информационна дейност”

ПК „Образование, култура, библиотечна и информационна дейност” /ПК „ОКБИД“/

(Създадена с Решение №2 от Протокол №2/20.11.2023г на ОбС-Дряново)

1. Любомир Йорданов – председател;

2. Александър Македонски – секретар;

3. Надежда Киселкова-Юмерова – член;

4. Тихомир Трифонов – член;

5. Тодор Георгиев - член.


2023-11-23 15:44:29