ПК ”Общинска администрация, обществен ред и сигурност”

ПК  „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ /ПК „ОбАОбРС“/ (Създадена с Решение №2 от Протокол №2/20.11.2023г на ОбС-Дряново)

1. Николай Минчев – председател;

2. Любомир Йорданов – секретар;

3. Иван Марев – член;

4. Надежда Киселкова-Юмерова – член;

5. Светослав Минчев - член.


2023-11-23 15:59:13