Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 17.01.2024г от 14.00 часа, Протокол №5

 На 17.01.2024г (сряда) от 16:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново. Заседанието ще се проведе от разстояние, чрез видеоконференция с платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ в размер на 50 000 лв (вх.№62-00-10-1/16.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

 

ПОКАНА за извънредното заседание на ОбС-Дряново (Прот.5/17.01.2024г)

 

 

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС-Дряново (Прот.5/17.01.2024г)


 


2024-01-16 19:59:33