График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. февруари 2024г

 

Заседание на Общински съвет - Дряново
29.02.2024г, четвъртък , 14:00 часа, Ритуална зала на Община Дряново

 

Заседания на постоянните комисии във връзка с насроченото редовно заседание на Общински съвет – Дряново:

22.02.2024г (четвъртък), 13:30 часа, Ритуална зала

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

ПК „Образование, култура, библиотечна и информационна дейност“

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“Материалите за заседанията на ОбС и на постоянните комисии се публикуват в раздел МАТЕРИАЛИ, подраздел ОБС и подраздел КОМИСИИ.

Заседанията на постоянните комисии и на ОбС ще се излъчват на живо на сайта на Община Дряново, раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”.


2024-02-08 21:10:50