ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Постоянна комисия „Образование, култура, библиотечна и информационна дейност“ към Общински съвет - Дряново

 

 

На основание чл.26 ал.4 от Закона за нормативните актове в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за промени на Правилника за стипендия "Архимандрит Максим Райкович" за дряновски ученици и студенти, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  predsedatel@dryanovo.bg

Дата на публикуване: 02.05.2024г.

 

ПРОЕКТ за промяна на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”  за дряновски ученици и студенти

 

МОТИВИ към проекта за изменение на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”  за дряновски ученици и студенти

 


2024-05-02 22:22:34