Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 29 май 2024г заседание на съвета

 

Решения №№146-166 от Протокол №10/29.05.2024г на Общински съвет – Дряново

 

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново (Приет с решение №148/29.05.2024г)

 

 

Правилник за стипендия „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти (актуализиран с приетите с решение №146/29.05.2024г изменения)

 

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с решения №152 и №153 от 29.05.2024г изменения)

 

Приложение към Решение №152/29.05.2024г

                

Приложение към Решение №153/29.05.2024г

 

                                    

Дата на публикуване: 31.05.2024г.


2024-05-31 14:46:06