График за заседанията на Общински съвет - Дряново и на постоянните комисии за м. юни 2024г. Материали за заседанията.

   

Заседания на постоянните комисии:

19.06.2024г, сряда, Ритуална зала

13:45 часа - ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“ – за разглеждане на молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете и заявления по Правилника за реда и условията за отпускане на  ежегодна  финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново

 

14:00 часа

ПК „Образование, култура, библиотечна и информационна дейност“

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

 

15:00 часа

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

 

 

Заседание на Общински съвет – Дряново

27 юни 2024г, четвъртък, 14:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново

 

 

Заседанията на постоянните комисии и на ОбС

ще се излъчват на живо на сайта на Община Дряново,

раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”.

 

 

Материалите за заседанията на ОбС и на постоянните комисии

се публикуват в раздел МАТЕРИАЛИ,

подраздел ОБС и подраздел КОМИСИИ 


2024-06-12 15:25:28