Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 27 юни 2024г заседание на съвета

 

Решения №№167-180 от Протокол №11/27.06.2024г на Общински съвет – Дряново

 

 

Приложение към Решение №168/27.06.2024г /промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново/

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана)

 


 

Приложение към Решение №169/27.06.2024г /промени в Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Дряново/

 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Дряново (актуализирана)

 


 

Приложение към Решение №170/27.06.2024г /допълнение към Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Севлиево за период 2021 - 2028 г. за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол/

 

Регионална програма за управление на отпадъците за регион Севлиево за период 2021 - 2028 г. за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол

 

Приложение към Регионалната програма

 

 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2024 год. /актуализирана след приетите с решения №173 и №174 от 27.06.2024г допълнения/

 

 

Дата на публикуване: 02.07.2024г.

 


2024-07-02 13:00:20