Дневен ред за Тържественото заседание /45-то/ на ОбС-Дряново на 21.10.2010г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54 и чл.55 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 21.10.2010 год. /четвъртък/ от 16 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Връчване на Удостоверения за присъдено звание ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на доц.Николай Димитров Димков и на Стефан Рашков Русчев /посмъртно/.

2.      Връчване на Удостоверения за присъдено звание ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Пенчо Стефанов Маймарев и на проф.Драгол Нанев Драголов.

 


С уважение,

  

АНГЕЛ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2010-10-15 11:43:03