Дневен ред за 57-мото заседание на ОбС-Дряново на 25 август 2011г., четвъртък

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.4 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед №РД-02-01-117/11.08.2011г. на Областния управител на Област Габрово (получена в ОбС на 18.08.2011г.),  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 25.08.2011 год. (четвъртък) от 11 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Разглеждане на предложения с вх.№№ в Общински съвет – Дряново 7701-50/18.07.2011г., 7701-53/22.07.2011г. и 7701-55/28.07.2011г.

 
 

С уважение,

 

АНГЕЛ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2011-09-16 10:55:48