Дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 11.04.2012г., Протокол №15 на ОбС

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание, което ще се проведе на 11.04.2012 год. /сряда/ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от ПК „Финансово-икономическа политика” относно определяне възнаграждението на общинските съветници на Общински съвет – Дряново.

 

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2012-04-11 15:51:46