Дневен ред за тържественото заседанието на ОбС-Дряново на 16.10.2014г., Протокол №50

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-8/10.10.2014г. 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.55 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 16.10.2014 год. /четвъртък/ от 17 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Връчване на Удостоверение за присъдено звание:

Ø      ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Минчо Празников.

 

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2014-10-31 11:01:47