Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 03.04.2009г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 03.04.2009 год. (петък) от 13 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Апортиране на имот общинска собственост в капитала на „Колю Фичето” ЕООД.
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.

2.     Допълване на Обшинска програма за енергийна ефективност.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/Ангел Димитров/


2009-04-21 12:57:54