График на заседанията на постоянните комисии

Във връзка с предстоящото провеждане на заседание на Общински съвет на 27 април постоянните комисии ще заседават при следния график:
21 април /вторник/: ПК "УТСГВСЕ" - от 16 часа.
22 април /сряда/: ПК "ОКМДСТ" - от 15.30 часа.
23 април /четвъртък/: ПК "ЗСДЖН" - от 16 часа;
                                          ПК "ОбАОбРС" - от 16.30 часа;
                                          ПК "ФИП" - от 17.30 часа.


2009-04-21 13:12:31