Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.06.2009г.

На 30 юни 2009г. (вторник) от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 25-тото редовно заседание на общинския съвет при следния проект на дневен ред:

1.      Изразяване на становище по молбата на Мехмед С. Исмаилов до Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания.
Вносител:
Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново.
Становище:
ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”.

2.      Предложения на ПК „ОКМДСТ” относно:
        2.1.
Изменение на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти.
        2.2.
Изменение на Решение 126/31.07.2008г. на Общински съвет – Дряново за създаване на Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” и допълване състава на комисията.
Докладва: Цветан Йорданов – председател на ПК „ОКМДСТ”.

3.      Предложение на ПК „ФИП” относно продължаване срока за ликвидация на „Заря” ЕООД гр. Дряново – в ликвидация.
Докладва: Николай Марков – председател на ПК „ФИП”.

4.      Вземане на решение за разкриване на нова социална услуга в общността „Дневен център за стари хора” в с. Царева ливада, община Дряново, с капацитет 30 бройки и 3 души персонал, считано от 01.01.2010год.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

5.      Промяна на списъка на Общинските жилища /Приложение №1 към Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища/.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

6.      Увеличаване бюджета на ДВПР - Радовци по приход­ната и разходната част за 2009г., с постъпилите допълнително парични средства.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

7.      Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2009-06-26 14:05:18