Дневен ред за тържественото заседание на ОбС на 01.03.2017г

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-8/09.02.2017г. 


ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №225/30.12.2016г на ОбС,  свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 01.03.2017г (сряда) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Откриване на Стена на председателите на Общински съвет - Дряново и Почетен албум на общинските съветници за всички мандати от 1991 г до настоящия момент.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 

 


2017-02-14 11:32:18