Решения от заседанието на ОбС-Дряново, проведено на 26 февруари

Решения от 50-тото заседание на ОбС-Дряново, проведено на 26.02.2018г.   Прочети

2018-03-02 14:05:51  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 26 февруари, понеделник

Материали за заседанието на Общински съвет - Дряново на 26.02.2018г /понеделник/ от 15 часа.   Прочети

2018-02-23 16:10:35  
 
Върнато за ново обсъждане решение на ОбС-Дряново

Със своя Заповед от 14.02.2018г Областният управител на област Габрово върна за ново обсъждане в общинския съвет Решение №391 от Протокол №49/30.01.2018г.   Прочети

2018-02-22 15:59:46  
 
Заседания на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 21 февруари, сряда

Предварителен дневен ред за заседания на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 21.02.2018г от 17.30 часа   Прочети

2018-02-21 11:59:55  
 
Заседание на ПК ОбАОбРСКИ на 21 февруари, сряда

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност и конфликт на интереси“   Прочети

2018-02-21 11:22:25