Проект на НАРЕДБА за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Дряново.

Публикуван е проект на НАРЕДБА за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Дряново.   Прочети

2016-07-08 11:49:37  
 
Решение на ОбС от извънредното заседание на 6 юли

Решение на ОбС-Дряново от извънредното заседание, проведено на 06.07.2016г.   Прочети

2016-07-08 10:26:02  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново

На 06 юли 2016г. ще се проведе изънредно заседание на ОбС-Дряново /приемане на решение чрез подписка/   Прочети

2016-07-05 12:24:52  
 
Решения на ОбС от последното заседание

Решения на ОбС-Дряново, приети на последното заседание на Съвета, проведено на 30 юни.   Прочети

2016-07-04 12:36:07  
 
Проект на промени в Правилника на ОбС

Проект на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново   Прочети

2016-07-01 16:30:54