График на заседанията на постоянните комисии към ОбС през м. август 2017г

  Прочети

2017-08-14 16:21:31  
 
Протест на ОП-Габрово против чл.40 и чл.59 ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2017-08-09 09:28:41  
 
Решения, приети на 40-тото заседание на ОбС-Дряново, проведено на 28.07.2017г.

  Прочети

2017-08-01 14:09:34  
 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2016 ГОДИНА

  Прочети

2017-07-26 09:33:07  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 28 юли, петък

  Прочети

2017-07-25 16:55:41