Заседание на ОбС-Дряново на 31 май

Покана и материали за предстоящото 14-то заседание на Общинския съвет на 31.05.2016г. /вторник/ от 16 часа.   Прочети

2016-05-27 10:48:26  
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

съгласно Решение № 113 от Протокол №12/25.04.2016 г. на Общински съвет - Дряново   Прочети

2016-05-27 14:34:59  
 
Заседания на Постоянните комисии на 25 май, сряда

Предварителен дневен ред за заседанията н ПК <Общинска администрация, обществен ред и сигурност и конфликт на интереси>, ПК <Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология> и ПК <Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки>   Прочети

2016-05-25 11:40:06  
 
Заседание на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 19 май

На 19.05.2016г. /четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе заседание на ПК <Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм> и ПК <Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване>   Прочети

2016-05-18 08:34:28  
 
Заседания на Постоянните комисии през м. май

Заседания на Постоянните комисии, във връзка с предстоящото заседание на ОбС-Дряново на 31 май 2016г. /вторник/   Прочети

2016-05-14 15:38:26