Заседания на Постоянните комисии към ОбС на 12 декември, вторник

  Прочети

2017-12-12 14:01:00  
 
График на заседанията на постоянните комисии към ОбС

График на заседанията на постоянните комисии към ОбС-Дряново във връзка с предстоящото заседание на 22 декември.   Прочети

2017-12-08 16:45:18  
 
Отмяна разпоредбите на чл.40 и чл.59 ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в частта им, касаеща изискването за заплащане на 2% режийни разноски

  Прочети

2017-12-05 15:27:35  
 
Решения, приети от ОбС-Дряново на заседанието на 20.11.2017г

Решения от проведеното на 20 ноември заседание на ОбС-Дряново.   Прочети

2017-11-24 11:07:19  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 20 ноември

На 20.11.2017г /понеделник/ от 15 часа ще се проведе 47-мото заседание на Общински съвет-Дряново.   Прочети

2017-11-17 15:00:47